خبرگزاری میزان

محققان ایتالیایی عامل مرگ ناگهانی ورزشکاران را کشف کردند

محققان ایتالیایی موفق به کشف ژن جدیدی شدند که عامل مرگ ناگهانی ورزشکاران می‌شود.

ادامه ...