فانوس نیوز

خودکشی ناموفق مرد کاشمری با ورود به موقع آتش نشانان

مسئول آتش نشانی کاشمر گفت: ‍ آتش نشانان کاشمری با رسیدن به موقع اقدام به خودکشی را ناکام گذاشتند.

ادامه ...