فانوس نیوز

کشته شدن ۲۷ نفر بر اثر سیل و رانش زمین در اندونزی

حداقل ۲۷ نفر بر اثر سیل و رانش زمین در اندونزی کشته شدند.

ادامه ...