فانوس نیوز

زمین لرزه ۳.۲ ریشتری شهر سی سخت را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ در مقیاس ریشتر شهر سی سخت را لرزاند.

ادامه ...