خبر آنلاین

فیلم | اپل‌واچ خاشقچی سرنخ ناپدیدشدن او می‌شود؟

جمال خاشقچی ساعت اپل مشکی در دست داشت، ساعت به تلفن همراهی وصل بود که او پیش نامزدش در خارج از کنسولگری گذاشته بود، و این می تواند سرنخ ناپدیدشدن او باشد.

ادامه ...