خبر آنلاین

باورتان می‌شود این عکس میکروسکوپی متعلق به چشم سوسک باشد؟

عکسی که می‌بینید برنده شماره یک مسابقه عکاسی میکروسکوپی نیکون است که به یوسف الحبشی از ابوظبی تعلق گرفت.

ادامه ...