خبرگزاری میزان

آیا میدانید؛ میانگین بلندقدترین ملل دنیا چقدر است ؟! +اینفوگرافی

اینفوگرافی زیر قصد دارد به قد وبالای ایرانیان در بین مردم دنیا، میانگین بلندقدترین ملل دنیا و همچنین راهکارهایی برای بلند قدتر شدن بپردازد.

ادامه ...