آرمان شرق

شما به این دلایل ترش می کنید!

آرمان شرق: آنهایی که به هر دلیل دچار رفلاکس معده هستند، می دانند جریان از چه قرار است. اتفاق ناخوشایندی که با خوردن کمی غذا برای مدتی کنترل شده اما کمی بعد دوباره باز می گردد. به گزارش آرمان شرق به نقل از بهداشت نیوز، افراد مبتلا به رفلاکس این اتفاق را با جمله هایی مانند «غبارگرفتگی...

ادامه ...