سخت افزار مگ

حکم سنگین یکی از نمایندگان فروش مواد مخدر در دارک وب!

یکی از نمایندگان فروش مواد مخدر در دارک وب، سال گذشته زمانی که برای مسابقات ریش و سبیل وارد ایالات متحده شد دستگیر و به 20 سال زندان محکوم گشت. در روزهای اخیر قاضی این پرونده، والریوس را که به جرم توزیع مواد مخدر و پولشویی در ماه ژوئن محکوم به 20 سال زندان کرد. بر اساس گزارشات، فرد...

ادامه ...