خبرگزاری فارس

نصرت فتحعلی‌خان»؛ صدای ماندگار «علی مولا علی حق» در کره خاکی

مایکل جکسون و مدونا خوانندگان معروف جهان خواستار ارائه آلبوم مشترک با استاد نصرت فتح علی خان بودند اما وی به علت ملاحظات دینی و معنوی این درخواست را نپذیرفت.

ادامه ...