خبرگزاری میزان

حکایت زخمِ پشت دست یک شهید مدافع حرم

متوجه شدم که پشت دست هادی به صورت خاصی زخم شده، فکر می‌کنم حالت سوختگی داشت. دست او را دیدم اما چیزی نگفتم.

ادامه ...