شفقنا

اختلال چند ساعته تلگرام برطرف شد

شفقنا -اختلال چند ساعته تلگرام برطرف شد. کانت توییتر تلگرام ، قطعی یکی از سرورها را عامل اختلال تلگرام در خاورمیانه، آفریقا و اروپا اعلام کرد.  

ادامه ...