فانوس نیوز

کشته شدن دانش آموز هرمزگانی با سقوط حلقه فرسوده بسکتبال

سقوط پایه فلزی بسکتبال در یکی از مدارس شهرستان سیریک جان دانش‌آموز پایه دوازدهم را گرفت.

ادامه ...