آرمان شرق

حفاظت جالب ژاپنی ها از درختی که سونامی هم آن را تکان نداد/ تصاویر

آرمان شرق: تنها درختی که در بین هفتادهزار درخت از سونامی ژاپن(سال۲۰۱۱) جان سالم به در برده است اکنون به این شکل حفاظت و نگه داری میشود. نوشته حفاظت جالب ژاپنی ها از درختی که سونامی هم آن را تکان نداد/ تصاویر اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق. پدیدار شد.

ادامه ...