انصاف نیوز

حلقه‌ای که به دور فردوسی‌ پور تنگ‌تر می‌شود

خبرآنلاین نوشت: «دوباره حلقه محاصره را بر عادل فردوسی‌ پور تنگ‌تر کرده‌اند. بار اول نیست البته. تقریبا هر مدیری که می‌رود و نفر بعدی می‌آید انگار در تلویزیون این رسم است. می‌گویند می‌رویم و رامش می‌کنیم! انگار همه اول یک بار می‌خواهند کارگردان فیلم رام کردن زن سرکش باشند و...

ادامه ...