بهارنیوز

این دستپخت خودتان است، آقای روحانی!

با نگاهی به سخنرانی‌های اخیر رییس‌جمهور شاهد آن هستیم که او علاوه بر آنکه در تلاش است تا به قول خودش «امید درمانی» کند اما از آن که گه‌گاهی از شرایط سخت و تغییریافته امروز نسبت به گذشته هم در حد اشاره و کنایه بگوید ابایی ندارد. اما در کنار این دو موضوع ویژگی دیگر نطق‌های اخیر حسن...

ادامه ...