فانوس نیوز

عکس جنجالی از کنسول عربستان در ترکیه

عکس جنجالی عکاس خبرگزارى آناتولى که دیروز مقابل کنسول عربستان سعودى گرفته شده است.

ادامه ...