آرمان شرق

دستمزد مهناز افشار در تئاتر بینوایان چقدر است ؟

آرمان شرق:مهناز افشار بابت بازی در «بینوایان» شبی ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. از سال ۲۰۱۳ در فرانسه شهروندانی که درآمد بیش از یک میلیون یورو دارند باید ۷۵ درصد مازاد درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. به گزارش آرمان شرق به نقل از شریان نیوز، «من خیلی شفاف دارم می‌گویم...

ادامه ...