انصاف نیوز

پرداخت روزانه یک میلیارد تومان به صداوسیما توسط یک موسسه کنکور

«یک ناشر کتاب کمک درسی در کشور بیشتر از ۳۳۰ عنوان کتاب چاپ کرده و مبلغ ۳۵۰ میلیارد در یک سال برای تبلیغات به صداوسیما پرداخت کرده است» روزنامه‌ی خراسان نوشت: «امسال بیشتر از ۲۰۰ میلیون جلد کتاب درسی به چاپ رسیده و بیشتر از ۲۲ میلیون جلد کتاب کمک درسی چاپ شده است. یعنی … نوشته...

ادامه ...