انصاف نیوز

رکن جدید یا بدعت در فرآیند قانونگذاری؟!

مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: نباید به افراد و گروه‌های خارج از نهادهای قانونگذار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگذاری داده شود. این یک بدعت است و بدعت در قانونگذاری یعنی برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهی. به گزارش  ایرنا، لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل...

ادامه ...