آرمان شرق

حیوان عجیبی که سمی ترین زهر را در موجودات جهان دارد/ تصویر

آرمان شرق: تصویری از نوعی حلزون دریایی به نام Geography cone ؛ سمی ترین جاندار روی کره زمین! سم آن از طریق یک دندان نیزه مانند ترشح می شود و هیچ ماده ای نیست که بتواند آن را خنثی کند نوشته حیوان عجیبی که سمی ترین زهر را در موجودات جهان دارد/ تصویر اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق....

ادامه ...