بهارنیوز

مهریه باید با قیمت سکه زمان عقد محاسبه شود

گروه جامعه: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بر لزوم محاسبه مهریه بر مبنای قیمت سکه زمان عقد تاکید کرد.

ادامه ...