فانوس نیوز

قاتل آشنا خواهر و برادر نگون بخت را در آپارتمانشان به گلوله بست ! + جزییات

صبح جمعه خواهر و برادری در آپارتمانشان توسط قاتلی آشنا هدف گلوله قرار گرفتند و به شدت مجروح شدند.

ادامه ...