فانوس نیوز

سقوط شی مرموز از فضا؛ مردم حیرت زده اند ! + عکس

یک قطعه فضایی در درون یک مزرعه کالیفرنیایی سقوط کرده است.

ادامه ...