آرمان شرق

انفجار شدید خانه ای در شوش تهران را ویران کرد/ تصاویر

آرمان شرق: ساعت ۱۶:۵۰ روز گذشته در پی تماس اهالی محله‌ای در خیابان شوش شرقی با سامانه ۱۲۵ مبنی بر شنیدن صدای مهیب انفجار، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران زنگ ایستگاه ۹۹ را به صدا درآورد و آتش‌نشانان به همراه تیم نجات دو و ۹ به محل حادثه در خیابان شوش شرقی، خیابان ارج، کوچه اسدی اعزام...

ادامه ...