انصاف نیوز

حجاب در جامعه ایرانی: ضرورت، الزام یا چالش؟

در وبسایت «شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی» می‌خوانیم: در گفت‌وگوی حاضر با محمدرضا پویافر، تلاش داریم ضمن بررسی تحولات حجاب در بستر سیاست‌گذاری‌ها، شناسایی دلایل و عوامل عدم موفقیت در برخورد با این مسئله، راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از این وضعیت را بررسی کنیم. در دو دهه گذشته،...

ادامه ...