فانوس نیوز

سبزی ها را چطور مصرف کنیم که خواص خود را از دست ندهند؟

اهمیت مصرف میوه ها و سبزی ها برای همه ما روشن است، اما آنچه اکثر ما نمی دانیم این است که میوه ها و سبزی ها را چطور مصرف کنیم تا بیشترین فایده را از خواص آنها ببریم، در ادامه چند نکته مهم در این باره بیان می شود.

ادامه ...