دیدارنیوز

شرط صداوسیما برای فردوسی‌پور و «نود»

پورمحمدی گفت: برنامه نود و عادل فردوسی‌پور هر دو متعلق به رسانه ملی هستند و وظیفه دارند با رسانه و سیاست‌هایش در تعامل بیشتر باشند.

ادامه ...