آرمان شرق

خون ریزی بینی نشانه چه بیماری هایی است ؟

آرمان شرق:بعضی بیماری ها مثل سل سیلفیس جذام و بیماری های التهابی در عروق هم می تواند باعث خونریزی از بینی شوند. به گزارش آرمان شرق به نقل از بهداشت نیوز: دکتر بیژن نقیب زاده رئیس انجمن راینولوژی ایران با اشاره به علل بروز خون دماغ، اظهارداشت: از علل سیستمیک که از علائم آنها خونریزی...

ادامه ...