سخت افزار مگ

Files Go گوگل 30 میلیون بار دانلود شد و نامش تغییر کرد

گوگل به تازگی نام برنامه سبک مدیریت فایل و انتقال اطلاعات خود، Files Go را به Files by Google تغییر داده است تا نشان دهد صرف نظر از نوع گوشی‌ای که شما استفاده خواهید کرد، این برنامه که ساخته  گوگل است بر روی آن کار خواهد کرد. نشانه‌های موفقیت این برنامه به نظر می‌رسد که دلیل اصلی تصمیم آنها...

ادامه ...