سخت افزار مگ

چه کسی به عنوان ریاست هیئت مدیره جایگزین ایلان ماسک شد؟

تسلا بالاخره Robyn Denholm را به عنوان رئیس هیت مدیره جدید خود انتخاب کرد. همانطور که می دانید بر اساس توافق سرمایه گذاران و کمیسیون بورس آمریکا با تسلا قرار شد تا ایلان ماسک به مدت سه سال از ریاست هیئت مدیره تسلا کناره گیری کند و در واقع از این سمت محروم شد. در نتیجه تسلا باید فردی را برای...

ادامه ...