دیدارنیوز

نامه‌ی ۴۱۰ فعال فعلی و سابق دانشجویی خطاب به روشنفکران

«نیازمند تجدیدنظری در رویکردهای غالب فکری ـ سیاسی هستیم؛ نوعی چرخش پارادایمی که به جای انتظار تغییرات کلان در سیاست، مستلزم اصلاح از پایین با بازگشت به امر اجتماعی است».

ادامه ...