فانوس نیوز

۳ تصادف و ۱۳ مصدوم در سوانح رانندگی گلستان

سه تصادف در شهرستان های بندرترکمن، آق قلا و علی آبادکتول ۱۳ مصدوم بر جای گذاشت.

ادامه ...