سخت افزار مگ

آموزش برنامه نویسی پایتون (قسمت دوازدهم: نکات تکمیلی درباره رشته ها بخش دوم)

بخش قبلی به تعاریف تکمیلی درباره رشته ها پرداخت و با نکاتی مانند حلقه for، دستور len و استفاده از براکت ها آشنا شدیم. آموزش امروز نکات تکمیلی درباره رشته ها را به پایان خواهد رساند. در تعریف پایتون به بخشی از یک رشته "برش" یا اسلایس (Slice) گفته می شود. انتخاب یک برش مشابه انتخاب یک کاراکتر...

ادامه ...