ارانیکو

تقویت اقتصاد ایران با طرح عرضه نفت در بورس انرژی

با آغاز تحریم‌های نفتی علیه ایران این کشور به فروش بخشی از تولید نفت خود در بورس انرژی و فروش آن به بخش خصوصی روی آورده است که این مسئله اقتصاد ایران را رشد خواهد داد.

ادامه ...