آرمان شرق

خوردن این ویتامین عارضه پوستی ایجاد می کند ؟

آرمان شرق:با وجود اهمیت و ضرورت بالای خوردن مواد غذایی حاوی انواع ویتامین‌ها، یکی از آنها می‌تواند منجر به ایجاد عارضه‌های پوستی در برخی افراد دارای حساسیت پوست شود. به گزارش آرمان شرق به نقل از بهداشت نیوز:  کارشناسان به تازگی دریافته‌اند یکی از ویتامین‌های بسیار ضروری برای...

ادامه ...