فانوس نیوز

مرگ ۶ کارگر مازندرانی به دلیل برق گرفتگی

برق، جان ۶ کارگر مازندرانی را مهر ماه امسال گرفت.

ادامه ...