سخت افزار مگ

تماشا کنید: روند تکامل کنترلر کنسول های بازی از 1977 تا کنون

کنترلر کنسول های بازی یا شاید آن طور که رایج تر است "دسته بازی" تاثیر بسیار چشمگیری بر تجربه ما از اجرای یک بازی دارند. در گذشته و زمانی که بازی کردن تنها به کنسول های نسل اول و دوم خلاصه میشد کنترلرها نیز جایگاهی بسیار ارزشمند و خاص در بین طرفداران داشتند. در سال های بعد با قدرتمندتر...

ادامه ...