دیدارنیوز

علی خرم: باید اثرات منفی تحریم را به رسمیت بشناسیم

یک کارشناس سیاست خارجی گفت: اینکه ما چه کارهایی در دیپلماسی می‌توانیم انجام دهیم منوط به این است که ما استراتژی برخورد خود با تحریم را عوض کنیم و باید به این سمت برویم که بتوانیم ضررهای تحریم را نشان دهیم به جای اینکه مخفی کنیم و جور دیگری جلوه دهیم.

ادامه ...