آرمان شرق

با خواص بی نظیر سیر ترشی بیشتر آنا شوید

آرمان شرق:تا می توانید سیر ترشی بخورید تا از خواص بی نظیر آن بی بهره نمانید. این مقاله را تا انتها مطالعه کنید تا از خواص سیر ترشی آگاه شوید. به گزارش آرمان شرق به نقل از الو دکتر ،سیر ترشی از ترشیجات محبوب و بسیار پر خاصیت است. سیر ترشی دارای طبعی گرم است و مناسب برای بیماری های...

ادامه ...