انصاف نیوز

نگاهی به تاثیرات معافیت چابهار از تحریم آمریکا

بندر چابهار مسیر ناگزیر هند و افغانستان و تامین کننده منافع این دو کشور دو شریک آمریکا است و اگر بخواهد معافیت تحریم بگیرد؛ به جهت سرمایه‌گذاری عمده هند در آن معافیتی موقت نخواهد بود. ‌به گزارش ایسنا-‌ بندر چابهار در جنوب شرق ایران، نقطه عطف معافیت‌های تحریمی ایران خواهد بود؛...

ادامه ...