سخت افزار مگ

طراحی فراری 8E8Hyperspeed این گونه خواهد بود

دو سال از معرفی 812 Superfast به عنوان جانشین F12 Berlinetta نمی گذرد و هر دو این سوپراسپرت های شرکت ایتالیایی در نوع خود یک درنده خیابانی هستند که کمتر خودرویی می تواند به رقابت با آنها بپردازد. اگرچه مدت زمان کوتاهی می گذرد، اما از هم اکنون نیز ایتالیایی به فکر یک جایگزین دیگر هستند که در...

ادامه ...