انصاف نیوز

اشراف متواضع!

محمدرضا شهبازی، در یادداشتی با عنوان «اشراف متواضع!» در «تریبون مستضعفین» نوشت: «چند سال پیش به مناسبتی دعوت شدم به جشن ازدواج یکی از افراد خاندان مرحوم هاشمی رفسنجانی. حضور در آن مراسم برای من که یکی از کارهای تکراری در دوران روزنامه نگاری‌م نقد آن مرحوم و فرزندانش بود، دیدن...

ادامه ...