آرمان شرق

علت سرد بودن دست و پا چیست ؟

آرمان شرق:دست و پای سرد علت های مختلفی از جمله گردش خون ضعیف، کم خونی، کمبود ویتامین و…. دارد. به گزارش آرمان شرق به نقل از الو دکتر ،دست و پای سرد می تواند علت های مختلفی داشته باشد و گاهی نشانه ی بیماری های خطرناکی است. در این مقاله علت خطرناک دست و پای سرد مداوم که نمی دانستید را...

ادامه ...