انصاف نیوز

آخرین مصاحبه «سلطان سکه» و شریکش

خبرگزاری میزان گفتگویی با «سلطان سکه» و شریک او را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید: «در زندان اوین سراغ یکی از محکومان اعدام این روز‌های قوه قضائیه رفتیم با نام وحید مظلومین می‌شناختمش، اما در هنگام معرفی خودش گفت: به نام خدا وحید مظلومی هستم متولد ۱۳۴۱ نام پدر حبیب الله سال...

ادامه ...