آرمان شرق

تصویری از نیکی کریمی و غزل شاکری و خانم کارگردان در نیویورک

آرمان شرق: غزل شاکری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: به یادگار؛ از روزهای دور و نزدیک…به همراه عزیزان و همکاران در دانشگاه استونی بروک نیویورک با فیلم”آینه های روبرو”… به گزارش آرمان شرق به نقل از افکارنیوز، غزل شاکری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: به یادگار؛ از...

ادامه ...