انصاف نیوز

… اسلامی

«رضا بابایی» پژوهشگر فرهنگی، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «… اسلامی» نوشت: جای این سه‌نقطه، هر کلمه‌ای می‌توانید بگذارید؛ از عدالت و اخلاق و فلسفه و حکومت، تا انجمن و جامعه و دانشگاه و بازار. اما آیا صفت «اسلامی»، ماهیتی متفاوت به موصوف‌های خود می‌دهد؟ مثلا عدالت اسلامی،...

ادامه ...