انصاف نیوز

بحران نفتی سال ۲۰۱۴ در حال تکرار است؟

بر اساس یک گزارش جدید درباره‌ی بحران نفتی تقاضای جهانی برای نفت تا سال ۲۰۴۰ به اوج خود خواهد رسید؛ با این حال پیش از آن زمان ممکن است کمبود عرضه ایجاد شود. به گزارش ایسنا، آژانس بین‌المللی انرژی هفته جاری گزارش “دورنمای انرژی جهان ۲۰۱۸” را منتشر کرد که یکی از مهمترین گزارش‌های...

ادامه ...