انصاف نیوز

«تماس‌های تهدیدآمیز از درون و بیرون دولت» در هنگام انتخاب شهردار؟!

«عباس آخوندی» از قول برخی از اعضای شورای شهر از «تماس‌های تهدیدآمیز درون و بیرون دولت» در هنگام انتخاب شهردار خبر داده است. در بخشی از یادداشت او می‌خوانیم: «روز که برای شرکت در کمیسیون‌های تخصصی دعوت شدم قاطبه‌ی دوستان شورا می‌گفتند که فشار رسانه‌ای بسیار سنگین است. در کنار...

ادامه ...