سخت افزار مگ

چرا خرید گوشی محدود به یک کدملی شده است؟

اخیراً گزارش شده است رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ضوابط جدیدی برای خرید و فروش گوشی‌های وارداتی مقرر کرده است، که طی آن فروشندگان موبایل برای تحویل گوشی به خریداران از آنها درخواست کد ملی می‎کنند و هر کاربر با کد ملی خود تنها مجاز به خرید یک گوشی است. براین اساس اطلاعات کارت...

ادامه ...